Γυναικολογικό ιατρείο – ανακατασκευή διαμερίσματος

Surface: 380m2
Location: Κολωνάκι
Design: A-Team Architects
Study: 2013
Construction: 2013
Project Type: Γραφειακοί - Επαγγελματικοί Χώροι
espa