About us

Η A – team ΜΕΛΕΤΗ Ε.Π.Ε. είναι μια Εταιρεία Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών και Designers, με αντικείμενο την ανάληψη, κατάρτιση, εφαρμογή, εξειδικευμένο σχεδιασμό και εκτέλεση μελετών, επιβλέψεων και κατασκευών πάσης φύσεως τεχνικών και κτιριακών έργων, συμπεριλαμβανομένων και της κατασκευής, ανάπλασης και αρχιτεκτονικής ή αισθητικής διαμόρφωσης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων όπως γραφείων, κατοικιών, καταστημάτων, επαγγελματικών και εκθεσιακών χώρων. Μελέτη εφαρμογής, έκδοση αδειών Δόμησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα δομικής αισθητικής, καθώς και επίβλεψη, πλήρης υποστήριξη και συντονισμός των εργασιών κατασκευής, αποτελούν επίσης αντικείμενο της εταιρείας. Η ανάληψη όλων των ανωτέρω γίνεται είτε από μόνη την εταιρεία είτε σε κοινοπραξία ή συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των ειδικοτήτων και τεχνιτών που υποστηρίζουν την Αρχιτεκτονική μελέτη που έχει εκπονηθεί.

Η A – team ΜΕΛΕΤΗ Ε.Π.Ε. είναι μια Εταιρεία Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών και Designers, με αντικείμενο την ανάληψη, κατάρτιση, εφαρμογή, εξειδικευμένο σχεδιασμό και εκτέλεση μελετών, επιβλέψεων και κατασκευών πάσης φύσεως τεχνικών και κτιριακών έργων, συμπεριλαμβανομένων και της κατασκευής, ανάπλασης και αρχιτεκτονικής ή αισθητικής διαμόρφωσης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων όπως γραφείων, κατοικιών, καταστημάτων, επαγγελματικών και εκθεσιακών χώρων.

Μελέτη εφαρμογής, έκδοση αδειών Δόμησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα δομικής αισθητικής, καθώς και επίβλεψη, πλήρης υποστήριξη και συντονισμός των εργασιών κατασκευής, αποτελούν επίσης αντικείμενο της εταιρείας.

Η ανάληψη όλων των ανωτέρω γίνεται είτε από μόνη την εταιρεία είτε σε κοινοπραξία ή συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των ειδικοτήτων και τεχνιτών που υποστηρίζουν την Αρχιτεκτονική μελέτη που έχει εκπονηθεί.

Η Αρχιτεκτονική επιμέλεια του έργου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον λεπτομερή εσωτερικό σχεδιασμό (interior design), υποστηρίζεται και από παράπλευρους τομείς του, όπως μελέτη φωτισμού, σήμανση, γραφιστικές και εικαστικές παρεμβάσεις, επιλογές επίπλωσης και ειδικές κατασκευές. Η πολύχρονη εμπειρία, η διαρκής ενημέρωση των διεθνών τάσεων, η γνώση της αγοράς, η έρευνα νέων οικοδομικών υλικών, και η αντίληψη για την σωστή εφαρμογή κατασκευαστικών λεπτομερειών, δημιουργούν τις προϋποθέσεις σύνταξης ολοκληρωμένων προϋπολογισμών και εξειδικευμένων αρχιτεκτονικών μελετώνΜεγαλύτερα κτιριακά έργα μπορούν να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία, μέσω της εξειδίκευσης μας σε διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης βασισμένων σε διεθνή πρότυπα και κανονισμούς πιστοποίησης, όπως LEED® και WELL®.

Στόχος της A – team ΜΕΛΕΤΗ Ε.Π.Ε. είναι η αισθητική αναβάθμιση μέσω της Αρχιτεκτονικής επέμβασης, σε κάθε είδους οικιστικό, επαγγελματικό, εμπορικό κοκ. ακίνητο να αποδώσει την πλήρη λειτουργική και εμπορική εκμετάλλευση για τον ιδιώτη ή την επιχείρηση.

Our Offices

Η τοποθεσία, η θέση του οικοπέδου στον αστικό ιστό, ο προσανατολισμός, οι ανάγκες – απαιτήσεις των ιδιοκτητών, η θέα κι οι οπτικές φυγές, και πολλά άλλα στοιχεία κατά περίπτωση ξεχωριστά και πολλές φορές αλληλοσυγκρουόμενα, αναλύονται και αξιολογούνται σε κάθε κτίριο διαφορετικά. Το τελικό αρχιτεκτονικό έργο εκφράζει την μοναδικότητα της συνθετικής αλληλεπίδρασης όλων των ανωτέρω, είναι μια αυτόνομη οντότητα που παίρνει ζωή μέσω της καθημερινής του χρήσης.

Όμως δεν είναι πάντα έτσι. Ο πελάτης θέτει τους οικονομικούς και όχι μόνο περιορισμούς και τις λειτουργικές ανάγκες, και ο αρχιτέκτονας καλείται να συνθέσει το κέλυφος που θα εξυπηρετεί αυτές τις απαιτήσεις. Θα πρέπει να εκπαιδεύσει έναν άνθρωπο που ασχολείται με ένα άλλο αντικείμενο, να τον ψυχολογήσει και να διερευνήσει την προσωπική του ζωή. Κι ο πελάτης θα πρέπει να είναι έτοιμος να αφιερωθεί σε αυτή τη μοναδική δημιουργική διαδικασία. Για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πελάτης και αρχιτέκτονας γίνονται φίλοι και συνεργάτες. Το αρχιτεκτονικό έργο δεν εξαντλείται όταν ολοκληρωθεί η σύλληψη η έστω η κατασκευή. Αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα μιας πορείας συνεργασίας ανάμεσα στον Ιδιοκτήτη, τον αρχιτέκτονα και τον κατασκευαστή. Ανήκει ως concept και στους τρεις, αλλά είναι πλέον ένα δοχείο ζωής για πολλούς ανθρώπους και γενεές, που θα το βιώνουν ευχάριστα στην καθημερινότητα τους, χωρίς να έχουν την ανάγκη να αναζητούν το λόγο. Ίσως αυτή τελικά να είναι η αμοιβή του αρχιτέκτονα.

espa