Ελληνικό μουσείο Πληροφορικής

Surface: 322m2
Location: Θεσσαλονικής - Μοσχάτο
Design: A-Team Architects
Study: 2018
Construction: 2019
Project Type: Καταστήματα
espa